مدیر دفترفناوری اطلاعات و ارتباطات

محمد غلامی ابوخیلی

 
شماره تماس :
011- 33394459
 
پست الکترونیک :
mgholami.sari@maztozi.ir

 

کارشناس نرم افزار

فرشته سادات ابراهیم نژاد

 
شماره تماس :
011- 33394459
 
پست الکترونیک :
info@maztozi.ir6.1.5.0
گروه دورانV6.1.5.0